Сирия. Деметрий II Никатор

Тетрадрахма

127/6 гг. до н.э.